Günlük Arşiv: Haziran 10, 2019

Otomotiv

LPG Nedir?

LPG  Sıvılaştırılmış halde bulunan petrol gazına L.P.G denir. 

Hukuk

Ariyet Nedir?

Menkul ve muayyen bir malın karşılıksız olarak kullandırılmasının başka bir şahsa bırakılmasını ve kullanıldıktan sonra geri verilmesini tazammun eden akit(BK:...

Otomotiv

Köpük filtre Nedir?

Köpük filtre  Köpük filtre, sünger tipinde delikli köpükten yapılmıştır. Yağlı yapısı sayesinde hava içindeki tozları tutar. 

Hukuk

Matrah Nedir?

Bir verginin miktarını belirtmek için esas alınan değer.

Hukuk

Defter-i hakanî Nedir?

Eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği defter