Günlük Arşiv: Haziran 17, 2019

Hukuk

Ahzukabz Nedir?

Bir miktar meblağın elden tesellüm edilmesi veya o miktar meblağın kasa hesabına kaydı

Hukuk

Keşide Nedir?

Bir çek veya poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ilgiliye gösterilmek üzere lehtara veya hamile verilmesi işlemi

Hukuk

Temellük Nedir?

Mülk edinme; kendine mal etme; sahip olma; sahiplenme; devralma

Hukuk

Muteber Nedir?

Geçerli; itibarlı; hatırı sayılır; güvenilir; sağlam

Hukuk

Husûsat Nedir?

Bakımlar; işler; şekiller; yollar; konular; meseleler; maddeler

Hukuk

Şagil Nedir?

Meşgul eden; meşgul olmayı gerektiren; işgal eden; bir mülkte oturan