Günlük Arşiv: Temmuz 2, 2019

Finans

Ülke Riski (Country Risk) Nedir?

Ülke Riski (Country Risk) Ekonomik, sosyal ve siyasi koşulları etkileyen olaylar ve belirsizlikler nedeniyle yabancı bir ülkedeki borçluların (merkeziyönetim, kurumsal...

Finans

Çözümleme (Resolution) Nedir?

Çözümleme (Resolution) Bir finansal kuruluşun faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli sermayeye artık sahip olmadığının ilgili otoritelerce tespitedilmesi neticesinde, finansal kuruluşun tasfiye...

Finans

Akreditif (Letter of Credit) Nedir?

Akreditif (Letter of Credit) İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda belirli şartların yerine getirilmesi halinde ödemenin yapılacağına ilişkinbir çeşit teminattır....