Günlük Arşiv: Temmuz 13, 2019

Finans

Alım Opsiyonu (Call Option) Nedir?

Alım Opsiyonu (Call Option) Opsiyon sahibine opsiyona konu olan malı, kıymeti veya finansal göstergeyi, kontratta yazan fiyattan, kontrat vadesindeherhangi bir...

Finans

Likidite Senetleri (Liquidity Bills) Nedir?

Likidite Senetleri (Liquidity Bills) Para politikasının etkinliğini artırmak ve piyasadaki likiditeyi düzenlemek (fazla likiditenin çekilmesi) amacıyla kullanılan, kısa vadeli senet...

Finans

Bildirimli Faktoring: Nedir?

Bildirimli Faktoring: Alıcının, satıcının faktoring şirketi müşterisi olduğunu bildiği ve vadede fatura bedellerini satıcı yerine faktor’e yaptığı işlem türüdür.