Günlük Arşiv: Temmuz 26, 2019

Finans

Moratoryum (Moratorium) Nedir?

Moratoryum (Moratorium) Borçlanıcının ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesidir. Genelde borçlu ve alıcı arasında...

Finans

Resesyon (Recession) Nedir?

Resesyon (Recession) Ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif veya yavaş olmasıdır. Ekonomide atıl kapasitenin olması veya ekonominin uzunvadeli büyüme oranından...

Otomotiv

Hacimsel (volümetrik) verim Nedir?

Hacimsel (volümetrik) verim  Emme zamanında silindirlere normal sıcaklık ve normal basınç altında girmiş olan karışım hacminin, silindire olan oranına hacimsel...