Günlük Arşiv: Ağustos 24, 2019

Finans

Oynaklık (Volatility) Nedir?

Oynaklık (Volatility) Bir kıymetin fiyatındaki değişkenliğin ifadesidir. Çoğunlukla standart sapma ile ölçülür. Yüksek oynaklık artan bir belirsizliğingöstergesidir.

Finans

İskonto (Discount) Nedir?

İskonto (Discount) Ticari senetlerin vadesinden önce satın alınıp, belirli indirimlerle paraya çevrilmesini sağlayan bir kredi işlemini ifade etmektedir.

Finans

Takas (Clearing) Nedir?

Takas (Clearing) Bir ödeme veya menkul kıymet mutabakat sistemine gönderilen transfer emirlerinin aktarımı, bu emirlerin karşılıklı olarakiletilmesine ve mutabakat öncesi...

Finans

Tasarruf (Savings) Nedir?

Tasarruf (Savings) Tüketimin gelecekteki bir tarihe ertelenmesi sonucunda gelirin tüketime harcanmayan kısmıdır. Gelecekte daha fazla kazançelde etme isteği veya ileride...