Aylık Arşiv: Eylül 2019

Kimya

Pozitron parçacığı Nedir?

Pozitron parçacığı Radyoaktif bir elementin çekirdeğindeki bir protonun bir nötrona dönüşmesi ile açığa çıkan pozitif yüklü elektron.

Tarih

Friz Nedir?

Friz  Bir şerit gibi uzunlamasına gelişen bezemelere verlen ad.

Kimya

Coulomb kuvvetleri Nedir?

Coulomb kuvvetleri Aynı yüklü tanecikler arasında itme kuvveti veya zıt yüklü tanecikler arasında çekme kuvveti Coulomb kuvvetleri olarak adlandırılır.

Tıp

Hamartom Nedir?

Hamartom Yeni oluşmuş kan damarlarında meydana gelen tümör.

Kimya

İyonlaşma enerjisi Nedir?

İyonlaşma enerjisi Gaz halindeki nötr bir atomun bir elektronun uzaklaştırılması için gerekli minimum enerji.

Tıp

Zehirlenme Nedir?

Zehirlenme Bir zehrin vücutta emilmesiyle ortaya çıkan belirtileri anlatan genel terim. Görece küçük miktarlarda kimyasal ya da biyokimyasal etki gösteren...

Tarih

Urne Nedir?

Urne  Yakılan cesetlerin küllerinin konulduğu vazo şeklindeki kül kaplarına verilen ad.