Daily Archive: Aralık 4, 2019

Tarih

Seramik Dönemi Nedir?

Seramik Dönemi  Arkeologlar tarafından çanak-çömlek üslûplarına dayanarak tarihlendirilen dönemlere verilen ad.

Tarih

Areopagos Nedir?

Areopagos  Eski Yunanistan’da Soylular-Aristokratlar Meclisine verilen ad.

Otomotiv

Gerilim regülatörü Nedir?

Gerilim regülatörü  Alternatör ile elde edilen doğru akımın ayarlanması işleminde kullanılan bir parçadır. 

Tarih

Equites Nedir?

Equıtes  Belli bir gelire sahip olduklarından askerliklerini süvari olarak yapan atlılar sınıfına verilen ad.