Aylık Arşiv: Ocak 2020

Tıp

Hiler Nedir?

Hiler Hilus’a ait. Örneğin, Hiler Lenf Adenopati denildiği zaman Hilus’a komşu lenf bezlerinde büyüme anlaşılır.

Ticaret

İkame Mal – Replacement Product Nedir?

İkame Mal – Replacement Product Aynı fonksiyonu gördükleri için, birbirleri yerine kullanılabilen, birinin fiyatlarında olan değişmenin diğerlerine olan talebi etkilediği...

Tarih

Nekropol(Mezarlık, İng Cemetery) Nedir?

Nekropol(Mezarlık, İng Cemetery)  Eski yerleşimlerde, kent dışında yeralan toplu gömütlerin bulunduğu mekana verilen ad. Eski Yunanca Nekros=Ölü ve Polis=Şehir kelimelerinden...

Tıp

Plevra Nedir?

Plevra Akciğerleri ve göğüs kafesinin iç yüzünü örten zar.

Tıp

Giardia Nedir?

Giardia Tek hücreli organizmalardandır. Esas adı Giardia Lamblialis olup, sindirim sisteminde yerleşir.

Tarih

Buluntu (İng Find) Nedir?

Buluntu (İng Find)  Arkeolojik kazılardan elde edilen insan elinden çıkma (İng. Artifact) taşınabilir eşyalara verilen isimdir. Seramik parçaları, heykeller, metal...