Monthly Archive: Şubat 2020

Ticaret

Teminat – Quarantee Nedir?

Teminat – Quarantee Gümrük vergilerinin zamanında ve şartlara uygun olarak ödeneceğine ilişkin banka ve finans kurumlarından alınan garanti veya güvencedir.

Ticaret

Lojistik – Logistic Nedir?

Lojistik – Logistic Hammadde, yarı mamul, mamul tüm ürünler ve ilgili bilgilerin üretim noktasının başından tüketim noktasına kadar, tüm gereksinimlerle...

Kimya

Buharlaşma Nedir?

Buharlaşma Ortalama kinetik enerjisi fazla olan moleküllerin, sıvı fazdan gaz fazına geçmeleridir.

Tıp

Bilirubin Nedir?

Bilirubin Hemoglobinin yıkılmasından açığa çıkan kırmızı boya.

Kimya

İyon Nedir?

İyon Elektriksel yük taşıyan atom ya da atom grupları. İyonlaşma. Gaz halindeki bir atomun en uzak yörüngesindeki en zayıf tutulan...