Aylık Arşiv: Mart 2020

Kimya

Sert su Nedir?

Sert su Sabun ile köpük oluşturmayan su. Eğer su içerisinde sertliğe sebep olan HCO3– iyonu ve buna bağlı katyonlar var...

Kimya

Dalton kanunu Nedir?

Dalton kanunu Birbirleriyle reaksiyon vermeyen gazların oluşturduğu karışımın basıncı, karışımda bulunan gazların kısmi basınçları toplamına eşittir.

Tıp

Botulismus Nedir?

Botulismus Basillus Botulismus toksinleri ile meydana gelen zehirlenme.

Kimya

İndirgen Nedir?

İndirgen Kimyasal reaksiyonlarda kendisi yükseltgenerek karşısındakini indirgeyen madde.

Tarih

Feodus Nedir?

Feodus  Roma İmparatorluğu’nda tabilik anlaşmasına verilen ad.