Aylık Arşiv: Mart 2020

Kimya

İndirgen Nedir?

İndirgen Kimyasal reaksiyonlarda kendisi yükseltgenerek karşısındakini indirgeyen madde.

Tarih

Feodus Nedir?

Feodus  Roma İmparatorluğu’nda tabilik anlaşmasına verilen ad. 

Ticaret

Özet Beyan – Manifest Nedir?

Özet Beyan – Manifest Eşyanın taşıyıcı ve acentesi tarafından düzenlenen, taşımaya ve taşıma konusu eşyaya ilişkin bilgilerin yer aldığı form.

Tıp

Eklampsi Nedir?

Eklampsi İlerlemiş gebeliklerde veya doğumdan hemen sonra yüksek kan basıncı, ödem ve idrarda protein yükselmesi ile karekterize nöbetler ve önlem...

Kimya

Soygaz Nedir?

Soygaz Kimyasal reaksiyonlara karşı ilgisiz elementler. Periyodik tablodaki 8A grubu elementleri. İnert veya asal gaz olarak ta bilinirler.

Kimya

İzotop Nedir?

İzotop Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı ya da bir başka değişle atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlar.

Ticaret

Elleçleme – Handling Nedir?

Elleçleme – Handling Gümrük denetimi altındaki eşyanın asli nitelikleri değişmeden istiflenmesi, yerinin veya kaplarının değiştirilmesi, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması,...