Daily Archive: Mart 24, 2020

Kimya

İzotop Nedir?

İzotop Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı ya da bir başka değişle atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlar.