Günlük Arşiv: Haziran 21, 2020

Kimya

Çekirdek Nedir?

Çekirdek Atomun merkezinde proton, nötron gibi benzer atom altı parçacıklar içeren, oldukça küçük ve yoğun, pozitif (+) yüklü bölge.

Tarih

Klasik Dönem Nedir?

Klasik Dönem  Yunan tarihinde M.Ö. V. yüzyıla verilen ad. Genellikle, Yunan dehasının en büyük ve en ‘saf’ ürünlerinin görüldüğü dönem...