Monthly Archive: Ağustos 2020

Kimya

Radyoaktif izleyici Nedir?

Radyoaktif izleyici Biyolojik ve kimyasal süreçlerin izlenmesinde kullanılan radyoaktif özelliğe sahip izotoplar.

Otomotiv

Emme zamanı Nedir?

Emme zamanı  Pistonun üst ölü noktaya yaklaşmasıyla birlikte emme supabının açılmasına, emme zamanı denir. 

Tıp

Skolyoz (Skoliosis) Nedir?

Skolyoz (Skoliosis) Omurganın sağ veya sola doğru eğrilikleri ile karakterize şekil bozukluğu.

Tıp

Ektopi Nedir?

Ektopi Her hangi bir organın normal bulunması gereken yerde değilde, vücudun başka bir yerinde olması hali.

Tarih

İnsitu Nedir?

İnsitu  Birincil konteksti bozulmaksızın günümüze kadar gelebilmiş buluntulara verilen ad. Bir arkeolojik kazıda, bir buluntu üç bin yıl önce bırakıldığı yerde ele...

Ticaret

Ekspertiz Raporu – Certificate of inspection Nedir?

Ekspertiz Raporu – Certificate of inspection Gümrük mevzuatı uygulanması sırasında eşyanın özellikleri hakkında belirlenen kuruluşların tespitlerini içeren Gümrük uygulamalarında esas...

Tıp

Kızamık Nedir?

Kızamık Salgın yapan virütik bir çocukluk çağı hastalığıdır.