Daily Archive: Eylül 8, 2020

Tarih

Orta Minoa Nedir?

Orta Minoa  Girit kültüründe, Kabaca ‘Mısır Orta Krallık Dönemi’ne denk düşen, M.Ö. 2000 ile M.Ö. 1650 yılları rasındaki sermaik dönemi’ne verilen ad.

Tarih

İon Düzeni Nedir?

İon Düzeni  Anadolu’daki tapınaklarda en sık kullanılan düzene verilen ad. Sütunlar profilli kaideler üzerinde yükselir ve Dor Düzeni’ne oranla daha ince...

Tarih

Erken Helladik Nedir?

Erken Helladik  Erken Tunç Çağı’nda, yaklaşık olarak M.Ö. 2900-2000 yılları arasında, Yunanistan anakarasında uygulanan seramik dönemi’ne verilen ad.