Monthly Archive: Ekim 2020

Tıp

Ferment Nedir?

Ferment Bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden maddeler.

Sağlık

Damlacık Yoluyla Bulaşma Nedir?

Öksürme, hapşırma veya konuşma sırasında ortaya çıkan ve patojen etken taşıyan vücut sıvılarının (damlacık) hasta kişiden etrafta bulunan başka kişiye/kişilere...

Sağlık

Prevalans Nedir?

Belirli bir süre içinde bir hastalığın toplumda görülme sıklığını gösteren ölçüt. Belirli bir süre içindeki tüm eski ve yeni vakaların...

Ticaret

Bono – Bond Nedir?

Bono – Bond Alacaklı adına düzenlenen, belli bir paranın belli bir sürede ödeneceğini gösteren belgedir.

Kimya

Oktet Nedir?

Oktet Bir atomun en dış enerji seviyesindeki elektron sayısının 8 olması hali.

Sağlık

Virüs Nedir?

Bir genetik materyali bulunan; hücre zarı, çekirdek, sitoplazma ve organelleri olmayan; yalnızca konak hücre içinde çoğalabilen, bazıları insanda hastalık yapan...

Sağlık

Karantina Nedir?

Bulaşıcı bir hastalığın yaygın olduğu bir yer veya bölgeden gelen kişi, gemi, mal veya hayvanların geçici olarak bir yerde tutulup...

Sağlık

Patojenite Nedir?

Bir enfeksiyon etkeninin duyarlı konakta hastalık oluşturma yeteneği. Çiçek, kuduz, kızamık virüsleri patojenitesi yüksek virüslerdir. Patojenite