Daily Archive: Kasım 1, 2020

Sağlık

Filyasyon Nedir?

Bulaşıcı bir hastalık varlığında, hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin o hastalık açısından taranması. Ülkemizde de sıkı bir şekilde uygulanan...

Kimya

Halojenler Nedir?

Halojenler Tuz yapıcı anlamına gelen ve periyodik tabloda, atomlarının son yörüngelerinde yedi elektron bulunduran elementlerin oluşturduğu 7A grubu.

Tarih

Pronaos Nedir?

Pronaos  Bir tapınakta genellikle doğuda yeralan ve cella’ya (naos) geçit veren ön odaya verilen ad. Diğer bir deyişle, cellanın önünde, anta duvarlarının arasında...

Sağlık

Mutasyon Nedir?

Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik. RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana...

Sağlık

Eliminasyon Nedir?

Bir enfeksiyon etkeninin neden olduğu hastalığın bölgesel olarak ortadan kalkması. Enfeksiyon etkeni yeryüzünden yok edilemese bile neden olduğu hastalığın görülmemesinin...