Daily Archive: Kasım 8, 2020

Sağlık

Bağışık Nedir?

Belirli bir hastalık etkenine karşı direnç kazanmış olan; immün. Bebekler bazı hastalıklara karşı bağışık doğar, çünkü doğumdan önce anneden bebeğe...

Kimya

Radyoaktiflik Nedir?

Radyoaktiflik Çekirdeğinin kararsızlığından dolayı bir atomun kendiliğinden, sürekli olarak çeşitli ışımalar yaparak enerji yayması.

Tıp

Pitriasis Nedir?

Pıtrıasıs Daha çok gövdede ve uzuvların gövdeye yakın yerlerinde yerleşen, bazan kepeklenme gösteren bir cilt hastalığıdır. Çeşitli türleri vardır, bunlardan...

Tarih

Gymnasion Nedir?

Gymnasıon  Eski Yunanistan’da gençlerin bedensel ve düşünsel yönde eğitim gördükleri binalara verilen ad.

Sağlık

Duyarlı Kişi Nedir?

Bir etkenle enfekte olma (bir bulaşıcı hastalığı kapma) olasılığı bulunan kişi. COVID-19 için belirli bir yaş grubu değil, hastalığa bağışık...

Tıp

Kifoz Nedir?

Kifoz Omurganın açıklığı öne bakan kanburluğuna verilen ad.

Sağlık

Sanitasyon Nedir?

Bir çevresel ortamdaki mikroorganizma sayısının emniyetli bir seviyeye düşürülmesi. Yeterli düzeyde ve kalitede içme-kullanma suyunun şebeke üzerinden sağlanması, atık suların...