Daily Archive: Kasım 21, 2020

Tarih

Selevkoslar Nedir?

Selevkoslar  Büyük İskender’in generallerinden Selevkos tarafından Suriye ve Mezopotamya’da kurulan hanedanın adı. 

Sağlık

Saha İncelemesi / Filyasyon Nedir?

Bulaşıcı bir hastalık varlığında, hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin o hastalık açısından taranması. Ülkemizde de sıkı bir şekilde uygulanan...

Sağlık

Antijen Nedir?

Vücuda girdiğinde veya aşılama yoluyla verildiğinde bağışıklık reaksiyonlarının başlamasına sebep olan molekül. Bkz. Antikor Aşı bir antijendir. Antijen vücuda girdiğinde...

Sağlık

Bulaşıcı Hastalık Nedir?

Bir enfeksiyon etkeninin veya onun toksik (zararlı-zehirli) ürünlerinin, bir kaynaktan duyarlı kişiye doğrudan veya dolaylı olarak geçmesiyle oluşan hastalık. COVID-19...

Sağlık

İmmün Nedir?

Bkz. Bağışık Belirli bir hastalık etkenine karşı direnç kazanmış olan; immün. Bebekler bazı hastalıklara karşı bağışık doğar, çünkü doğumdan önce...

Tarih

Kurtin Nedir?

Kurtin  Antik Dönem sur yapılarının burçlar arasında kalan beden duvarlarına verilen ad.