Monthly Archive: Ocak 2021

Kimya

Yüzde verimi Nedir?

Yüzde verimi Bir kimyasal tepkimeden elde edilen ürünün aynı tepkimeden kuramsal olarak elde edilebilecek ürün miktarına bölünerek bulunan ve yüzde...

Tarih

Keramik (Seramik) Nedir?

Keramik (Seramik)  Erken Neolitik Çağ’da, M.Ö. VII. bin yılın başlarında insanoğlunun doğada rahatlıkla ve bolca bulunan kilin özelliklerini keşfetmesi ve...

Tıp

Mani Nedir?

Mani Aşırı neşe şeklinde beliren psişik hastalık.

Tıp

Kist Hidatik Nedir?

Kist Hidatik Bazı organlarda (daha çok karaciger, akciğer , beyin) ekinokok adı verilen parazitlerin neden olduğu içi berrak su görünümünde...

Tıp

Paraparezi Nedir?

Paraparezi Belden aşağı her iki bacağın kısmi felci, örn. hareket olup, yardımsız yürüyecek kadar güç olmaması.

Tarih

Klerukhıa Nedir?

Klerukhıa  Fakir Yunan yurttaşlarının yaşayabilmesi için oluşturulan kolonilere verilen ad.