Daily Archive: Şubat 1, 2021

Ticaret

Dahilde İşleme – Inward processing Nedir?

Dahilde İşleme – Inward processing İthal edilen hammadde ve yardımcı maddelerin, vergi ve diğer mali yükümlülüklerinin, teminata bağlanarak ihracat eşyası...

Tarih

Dıadokh (Diadokhoi) Nedir?

Dıadokh (Diadokhoi)  İskenderin ölümünden sonra ona en yakın olan komutanlarına verilen ad.