Monthly Archive: Mart 2021

Otomotiv

Atalet Nedir?

Atalet  Bir cismin herhangi bir hareket yönüne veya hız değişikliğine karşı gösterdiği dirençtir. 

Kimya

Işık hızı Nedir?

Işık hızı Bütün elektromanyetik dalgaların boşluk kabul edilen, maddeden arınmış ve havası boşaltılmış ortamda 3.108 m/s lik bir hızla ile...

Tarih

Karanlık Çağlar (Hıristiyan) Nedir?

Karanlık Çağlar (Hıristiyan)  Genel olarak Batı Roma İmparatorluğu’nun M.S. V. yüzyılda yıkılmasından sonra ve IX. ya da X. yüzyılda başladığı...

Tarih

Populus Romanus Nedir?

Populus Romanus  Krallık döneminde yurttaşlık haklarından yararlanan tüm Roma halkı.

Kimya

Konsantrasyon Nedir?

Konsantrasyon Çözeltide çözünmüş olan göreceli madde miktarıdır. Düşük konsantrasyonlu çözeltilere seyreltik, yüksek konsantrasyonlu çözeltilere derişik çözelti denir.

Tarih

Karum Nedir?

Karum  Asurlularda büyük ticaret merkezlerine ve limanlara verilen ad.

Otomotiv

Geri tepme Nedir?

Geri tepme  Karışımın erken tutuşması durumunda yanmanın karbüratörden geri çıkmasına, geri tepme denir.