Monthly Archive: Mart 2021

Kimya

Kütlenin korunumu kanunu Nedir?

Kütlenin korunumu kanunu Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, reaksiyon sonucu elde edilen ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.

Tıp

Dejenerasyon Nedir?

Dejenerasyon Dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamıyacak hale gelmeleri.

Kimya

Flüoresans Nedir?

Flüoresans Bir maddenin kısa dalga boylu radyasyon ile uyarılması sonucu ışık yayması. Uyarıcı ortamdan uzaklaştırıldığında ışık yayma işlemi durur.

Otomotiv

Distribütör kapağı Nedir?

Distribütör kapağı  Genellikle bakalitten imal edilen bir kapaktır. Kapak içinde, ateşleme bobininden gelen yüksek voltajın bujilere iletilebilmesi için motor silindir...

Kimya

Mol Nedir?

Mol 6,02 x 1023 adet tanecik, atom veya molekül.

Kimya

Hund kuralı Nedir?

Hund kuralı Eş enerjili orbitallere (2px, 2py, 2pz gibi) elektronların paralel spinli maksimum sayıda eşleşmemiş elektron sağlayacak şekilde yerleştirilmesi.