Daily Archive: Temmuz 25, 2021

Tarih

Comıtıa Centurıata Nedir?

Comıtıa Centurıata  Roma’nın cumhuriyet olduğu dönemde, savaş ve barışa karar vermek ve ‘Imperium’ yetkisine sahip konsülleri seçmek de dahil olmak...