Daily Archive: Kasım 22, 2021

Kur’an-ı Kerim

Fâtiha Suresi

Fâtiha Suresi müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim‘in 1. suresidir. Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için...

Astronomi

Atmosfer Nedir?

Yeryüzünü veya herhangi bir gök cismini çepeçevre saran gaz tabakası, gaz küresi. Fransızca kökenli bir kelimedir. Atmosfer