Daily Archive: Kasım 23, 2021

Kur’an-ı Kerim

Bakara Suresi

Bakara Suresi müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim‘in 2. suresidir. Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir....

Astronomi

Hükmî Rü’yet Nedir?

Kamerî ayların başlangıcının tayin edilmesinde hilâlin ilk defa görülebileceği zamanın ve yerin tayininin birtakım astronomik hesaplamalarla yapılması olayıdır. Arapça kökenli...