Daily Archive: Ocak 16, 2022

Kur’an-ı Kerim

Vâkı’a Suresi

Vâkı’a Suresi müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim‘in 56. suresidir. Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-vâkı’a”...