Başlangıç » Nedir » 2581 Sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun ile neler ithal edil

2581 Sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun ile neler ithal edil

Posted by: Ne Nedir 6 Ocak 2010 Yorum Yaz

2581 Sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun ile neler ithal edil Denizcilik
Yönetmelik kapsamında;
Yurt dışından yeni veya kullanılmış olarak satın alınan yahut yurt dışında komple yeni olarak azami bir yıl içinde inşa ettirilecek gemiler (balıkçı tekneleri ile römorkörler hariç, balıkçı fabrika gemileri dahil), deniz araçları ve yüzer havuzlar,
Yurt içinde inşa veya tadil edilen yahut onarılan gemi veya deniz aracının (yüzer havuzlar dahil) ve bu gemilerin donatım ve seyirlerinde kullanılan yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşlar,
Gemi ve yat üretim ve bakım-onarım tesislerinin inşa, tadil, tevsi ve onarımlarında kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşlar,
Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırım belgeli ve yeni olarak yurt dışından ithal edilecek her türlü yat, gezinti teknesi ve spor amaçlı tekneler,
Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırım belgeli olarak yurt içinde inşa edilecek her türlü yat, gezinti teknesi ve spor amaçlı teknelerin donatım ve seyirlerinde kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşlar,
Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgeli olarak faaliyette bulunan her türlü yat, gezinti teknesi ve spor amaçlı teknelerin tadilat ve onarımlarında; donatım ve seyirlerinde kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşlar,
gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden (damga resmi dahil) muaf olarak ithal edilebilir.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.2010-01-06