Başlangıç » Nedir » 3046 sayılı Kanunun 16’ıncı maddesiyle Bakanlık Merkez teşkilatı ve Bakanlık kuruluşlarının düzenlenmesinde uyulacalar.

3046 sayılı Kanunun 16’ıncı maddesiyle Bakanlık Merkez teşkilatı ve Bakanlık kuruluşlarının düzenlenmesinde uyulacalar.

Posted by: Ne Nedir 16 Mart 2010 Yorum Yaz

3046 sayılı Kanunun 16’ıncı maddesiyle Bakanlık Merkez teşkilatı ve Bakanlık kuruluşlarının düzenlenmesinde uyulacalar. Siyaset
3046 sayılı Kanunun 16’ıncı maddesiyle Bakanlık Merkez teşkilatı ve Bakanlık bağlı kuruluşlarının düzenlenmesinde uyulacak esas ve usuller belirlenmiştir. Buna göre:
Genel Müdürlük, müstakil daire başkanlığı, danışma, denetim ve yardımcı birimlerin kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir;
Diğer daire başkanlıkları ile şube müdürlükleri hizmetin özelliğine göre ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur, kaldırılır, aynı bakanlık içerisinde veya bakanlıklar arasındaki bağlantısı değiştirilir;
Şeflik ve memurluklar ilgili hizmet birimi veya kuruluşun teklifi üzerine bakanlık onayı ile kurulur;
Bir bakanlıkta birden fazla müsteşarlık kurulamaz;
Danışma, denetim ve yardımcı birimler, özellik gösteren bakanlıklarca personel birimi hariç, genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılamazlar.
Kaynak: Şener GÖNÜLAÇAR (MEB İç Denetim Birimi Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat” Ders Notları, Ankara, 2009.


2010-03-16