25 Şubat 2010

A ve B sınıfı yumurta nedir? Yumurtanın pastörizasyonu neyi ifade eder?

Beslenme
Beslenme

A sınıfı yumurta: Gallus gallus var. domesticus cinsi tavuklardan elde edilen ve doğrudan insan tüketimine sunulan kabuklu yumurtayı, ifade eder. A sınıfı yumurtalarda işletme ve kümes numarası, kolayca görülebilir, okunaklı ve en az 2 mm yükseklikte olacak şekilde yumurta kabuğu üzerine damgalanır.

A Sınıfı Yumurtaların Ağırlık Sınıfları

Ağırlık Sınıfı

Ağırlık

XL – Çok Büyük

>73 g

L – Büyük

63 – 72 g

M – Orta

53 – 62 g

S – Küçük

< 52 g

B sınıfı yumurta: Gallus gallus var. domesticus cinsi tavuklardan elde edilen, A sınıfı yumurtanın özelliklerini karşılayamayan ve yumurta ürünlerinin hazırlanmasına uygun kabuklu yumurtayı, ifade eder.

Pastörizasyon (Yumurtada): Yumurtadaki, Salmonella başta olmak üzere patojen mikroorganizmaların vejetatif formlarının tamamını yok etmek amacıyla uygulanan, ürünün üretim teknolojisine uygun yeterli bir sıcaklık-zaman kombinasyonuyla gerçekleştirilen işlemi, ifade eder.

Kaynak: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği Resmi Gazete: 23.01.2008-26765, Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ(Tebliğ No: 2009-46)

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...