Başlangıç » Nedir » A ve B sınıfı yumurta nedir? Yumurtanın pastörizasyonu neyi ifade eder?

A ve B sınıfı yumurta nedir? Yumurtanın pastörizasyonu neyi ifade eder?

Posted by: Tuncay Demir 25 Şubat 2010 Yorum Yaz

A ve B sınıfı yumurta nedir? Yumurtanın pastörizasyonu neyi ifade eder? Beslenme Gıda
A sınıfı yumurta: Gallus gallus var. domesticus cinsi tavuklardan elde edilen ve doğrudan insan tüketimine sunulan kabuklu yumurtayı, ifade eder. A sınıfı yumurtalarda işletme ve kümes numarası, kolayca görülebilir, okunaklı ve en az 2 mm yükseklikte olacak şekilde yumurta kabuğu üzerine damgalanır.
A Sınıfı Yumurtaların Ağırlık Sınıfları
Ağırlık Sınıfı
Ağırlık
XL – Çok Büyük
>73 g
L – Büyük
63 – 72 g
M – Orta
53 – 62 g
S – Küçük
< 52 g
B sınıfı yumurta: Gallus gallus var. domesticus cinsi tavuklardan elde edilen, A sınıfı yumurtanın özelliklerini karşılayamayan ve yumurta ürünlerinin hazırlanmasına uygun kabuklu yumurtayı, ifade eder.
Pastörizasyon (Yumurtada): Yumurtadaki, Salmonella başta olmak üzere patojen mikroorganizmaların vejetatif formlarının tamamını yok etmek amacıyla uygulanan, ürünün üretim teknolojisine uygun yeterli bir sıcaklık-zaman kombinasyonuyla gerçekleştirilen işlemi, ifade eder.
Kaynak: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği Resmi Gazete: 23.01.2008-26765, Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ(Tebliğ No: 2009-46)2010-02-25