Başlangıç » Nedir » AB rekabet politikası temelde kaç alanı kapsar?

AB rekabet politikası temelde kaç alanı kapsar?

Posted by: Ne Nedir 4 Mayıs 2010 Yorum Yaz

AB rekabet politikası temelde kaç alanı kapsar? Bankacılık
Dört alanı kapsar. Bunlar;
Rekabet karşıtı (rekabeti yok eden) anlaşmaların ve rekabette baskın/üstün pozisyonun kötüye kullanımının engellenmesi.
Monopolcü yapının egemen olduğu sektörlerin serbestleştirilmesi ve rekabete açılması.
Firmalar arası birleşmelerin (mergers) yakın kontrolü ve Komisyonun iznine tabi olması.
Devlet yardımlarının izlenmesi (monitoring). Komisyon ulusal hükümetlerin şirket kurtarma vb. devlet yardımlarını sıkı takibe almış olup katı kurallar getirmiştir.
Kaynak: Doç. Dr. Utku Utkulu (İ.İ.B.F., İktisat Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi), “Avrupa Parasal Birliği Gerçekten bir Optimum Para Sahası mıdır?”, Siyasa, Yıl: 1, Sayı: 1, Güz 2005.2010-05-04