Başlangıç » Nedir » Absorpsiyon nedir?

Absorpsiyon nedir?

Posted by: Ne Nedir 17 Nisan 2010 Yorum Yaz

Absorpsiyon nedir? Madencilik
Absorb etme, emme yani su veya diğer sıvıların, katı  malzemenin  gözeneklerinin  içine  girmesi. Yüksek absorpsiyon kapasitesi, malzemenin  büyük  yüzey  alanı, toplam  gözenek  hacmi  ile  yeterli  gözenek  büyüklüğü  ve  dağılımına  sahip  olmalarına  bağlıdır. Bentonit, fuller toprağı  sepiyolit  ve  atapulgit  bu  özelliklere  büyük  ölçüde  sahip  olduğu  için  absorbant  malzeme  olarak  kullanılırlar. 
Gaz, ışık, ısı ve ışınların  bir  maddeden  geçerken  kısmen  veya  tamamen  çözülmesi  ve  emilmesi. 
Kömürün bünyesinde  gazların  çözünmüş  halde  ve  bir  tür  molekülsel  sızma  şeklinde  bulunması  durumu. 
Soğurma
Az hareketli  nötronların  ince  bor  ve  kadmiyum  tabakaları  tarafından  yutulması.
Kaynak: Muammer Öcal,  Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010).


2010-04-17