Başlangıç » Nedir » Aerodinamik kuvvet ve moment bileşenleri

Aerodinamik kuvvet ve moment bileşenleri

Posted by: Mustafa Atmaca 4 Mart 2010 Yorum Yaz

Aerodinamik kuvvet ve moment bileşenleri Aerodinamik
Aerodinamik incelemelerde çoğu zaman bileşke kuvvet ve moment yerine, bunların uygun bir eksen takımında hesaplanmış veya ölçülmüş bileşenlerinden söz edilir.
Uçak ve benzeri araçlarla ilgili incelemelerde aerodinamik kuvvet ve moment genellikle uçuş doğrultusuna (veya izafi olarak düşünülürse, serbest akım doğrultusuna) göre tanımlanmış bir eksen takımında:
Kuvvet bileşenleri:
L: Taşıma kuvveti (Lift Force)
D : Sürükleme kuvveti (Drag Force)
Y: Yanlamasına kuvvet (Lateral Force)
Moment Bileşenleri:
My: Yunuslama Momenti (Pitching Moment)
Mx: Yalpa Momenti (Rolling Moment)
Mz: Sapma Momenti (Yawing Moment)
şeklinde üçer bileşenle ifade edilir. Eksen takımının başlangıç noktası uçağın ağırlık merkezidir. x ekseni uçuş doğrultusu ve yönünde seçilir. y ekseni pilota göre uçağın sağ tarafına doğru yönlenir. z ekseni ise yukarı doğrudur.
Aerodinamik Kuvvet ve Moment Bileşenleri
Kaynak: M. Adil Yükselen, “Aerodinamik Ders Notları”, Güz Yarıyılı, 2006-2007.


2010-03-04