Başlangıç » Nedir » Aerodinamik kuvvet ve moment için boyut analizi

Aerodinamik kuvvet ve moment için boyut analizi

Posted by: Mustafa Atmaca 4 Mart 2010 Yorum Yaz

Aerodinamik kuvvet ve moment için boyut analizi Aerodinamik
Bir cisme etkiyen aerodinamik kuvvetin akışkan ve cismin özellikleri ile cismin akışkana nazaran hareketinin büyüklüğüne bağlı olduğu söylenebilir. Bu özellikler ve boyutları
akışkanın basıncı
akışkanın sıcaklığı
akışkanın yoğunluğu
akışkanın mutlak viskozitesi
akışkanın bulk elastisite modulü
akışkanın ısıl özellikleri
cismin karakteristik uzunluğu
cismin akışkana nazaran hareket hızı
cismin geometrik şekli
cismin akışkana nazaran hareket doğrultusu
şeklinde sıralanabilir. Akışkanın fiziksel özelliklerinden basınç, sıcaklık ve ısıl özelliklerini, gerek akım alanını temsil eden denklemler (süreklilik, momentum, enerji) ve gerekse hal denklemi yardımıyla yoğunluğa ve hareket hızına bağlamak mümkündür. Buna göre aerodinamik kuvvetin F = f (G,V,D,ρ, μ, K) şeklinde sadece akışkanın yoğunluğu, viskozitesi ve elastisite modülü ile cismin karakteristik uzunluğu, geometrik şekli, akıma nazaran doğrultusu ve hızının bir fonksiyonu olduğunu belirtmek mümkündür. Burada G parametresi boyutsuz bir büyüklük olup cismin geometrik şeklini ve cismin akışkana nazaran hareket doğrultusunu birlikte temsil etmektedir.
Kaynak: M. Adil Yükselen, “Aerodinamik Ders Notları”, Güz Yarıyılı, 2006-2007.


2010-03-04