Başlangıç » Nedir » Aerodinamik kuvvet ve momentin kaynağı

Aerodinamik kuvvet ve momentin kaynağı

Posted by: Mustafa Atmaca 4 Mart 2010 Yorum Yaz

Aerodinamik kuvvet ve momentin kaynağı Aerodinamik
Uçak veya benzeri bir cisim ile hava arasında hız farkı bulunduğunda havanın cisme bir aerodinamik kuvvet etkidiğinden ve ayrıca bu kuvvetin, seçilen bir referans noktaya göre bir moment oluşturduğundan söz edilir. Aslında hava akımı cisme bir tek noktadan etki etmez. Cisim ile havanın temas yüzeyinin her noktasında etkiyen kuvvetin bir dağılımı ve her noktadaki kuvvetin de belirtilen bir referans noktaya göre oluşturduğu bir moment söz konusudur.
Hava akımının cisim yüzeyi üzerindeki herhangi bir noktada etkidiği kuvveti yüzeye dikey ve teğetsel doğrultularda olmak üzere iki bileşene ayırmak mümkündür. Bunlardan yüzeye dik olan bileşen basınç kuvveti, teğet olanı ise sürtünme kuvveti olarak adlandırılır. Kuvvet bileşenlerinin birim alana etkiyen kısımları ise sırasıyla basınç ve kayma gerilmesi olarak adlandırılır. Her ikisi de basınç boyutunda büyüklüklerdir.
Uygulamada çoğu zaman yüzey boyunca yayılı kuvvetlerin nasıl dağıldığı ile ayrıntılı olarak ilgilenilmez, kuvvet dağılımları yüzey boyunca integre edilerek bulunan bileşke kuvvetle ve bunun oluşturduğu bileşke moment ile ilgilenilir.
Kaynak: M. Adil Yükselen, “Aerodinamik Ders Notları”, Güz Yarıyılı, 2006-2007.2010-03-04