Başlangıç » Nedir » Ağır mayi ile ayırma nedir ?

Ağır mayi ile ayırma nedir ?

Posted by: Ne Nedir 9 Haziran 2011 Yorum Yaz

Ağır mayi ile ayırma nedir ? Madencilik

Cevher  ve  kömür  hazırlamada  çok  yaygın  olarak  uygulanan, minerallerin  farklı  özgül  ağırlıklarından  yararlanan, basit  ve  yüksek  randımanlı  bir  zenginleştirme  yöntemi. Bu  yönteme  ağır  ortam  ayırması da  denir. Ağır  ortam  ayırmasında  içinde  belirli  yoğunlukta  akışkan  bulunan  bir  banyoya  konan  mineral  tanelerinden, akışkan  yoğunluğuna  göre, daha  ağır  olanlar  batar  ve  daha  hafif  olanlar  yüzer, böylece  batan  ve  yüzen  olmak  üzere  iki  ürün  alınarak  ayrışma  sağlanır. Kömür  zenginleştirmede  genellikle  temiz  kömürü  ayırmak  için  yoğunluğu  1,3-1,4, şistle  miksti  ayırmak  için de  yoğunluğu  1,8-1,9  olan  ağır  mayi  kullanılır. Hidrolik  ayırma  yöntemi  kullanılan  lavvarlarda  kömür  kurtarma  randımanı  %97,5,  ağır  mayi  ile  ayırma  yöntemi  kullanılarak  ayırma  yapan  lavvarlarda  ise  kömür  kurtarma  randımanı  %99,5  ve  daha  yüksek  oranlarda  olur. Ağır  mayi  ile  ayırmada  ayırma  yoğunluğunun  1,9’un  üstünde  olması  durumunda  viskozitenin  artması  nedeni  ile  ayırmanın  kontrolü  ve  ağır  ortamı  elde  etmek  için  kullanılan  maddenin  geri  kazanılması  zorlaşır. Ağır  ortam  ayırıcıları  genel  olarak  statik  ve  santrifüjlü  (dinamik) ağır  ortam  ayırıcıları  olmak  üzere  iki  gruba  ayrılabilir. —>Ağır  mayi, Ağır  ortam  ayırıcıları, Santrifüjlü  ayırıcılar, Kömür  yıkama  yöntemleri.   

Kaynak: Muammer Öcal,  Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010).2011-06-09