31 Ağustos 2018

Ağırlık Nedir?

Dil Bilgisi
Dil Bilgisi

Ağır olma durumu.

Ağırlık nedir?

Fizik
Fizik

Yerküre bütün maddeleri merkezine çeker. Bir cisme uygulanan yerçekimi kuvvetine ağırlık denir. Ağırlık G ile gösterilir. Yerkürenin kütlesi yaklaşık 6.1024 kg’dır. Yerin 1 kg’lık kütleye uyguladığı çekim kuvveti yerin çekim alan şiddeti ve g ile gösterilir. Yerküre kutuplarda basık, ekvatorda şişkin olduğundan yerin çekim alan şiddeti de ku­tuplarda ekvatora göre fazladır. Pratikte g’nin yerküredeki değeri yaklaşık olarak 10 N/kg alınır. Yerkürede yükseklere çıkıldıkça yerin çekim alan şiddeti azalacağından cisimlerin ağırlıkları da azalır. Atmosferin dışına çıkıldığında belli bir yükseklikte yerin çekim alan şiddeti sıfır olur. Bu durumda cisimler ağırlıksız hale gelir.

Güneş sistemindeki gezegen ve uyduların çekim alan şiddetleri birbirinden farklıdır. Örneğin Ay’ın çekim alanı yerkürenin çekim alan şiddetinin 1/6’sı kadardır. Bu nedenle bir cismin Ay’daki ağırlığı Dünya’daki ağırlığını 1/6’sıdır. Dünya’da 48 N gelen bir cisim Ay’da 8 kg gelir.

Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 1 (Hazırlayan: Ayşe ARSLAN – Fazlı EROL)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...