Başlangıç » Nedir » Agrega nedir?

Agrega nedir?

Posted by: Ne Nedir 17 Nisan 2010 Yorum Yaz

Agrega nedir? Madencilik
Çimentoyla harç yapmak için kullanılan  kum, çakıl, mıcır, kırılmış  taşlar, v.b.  maddelerden  oluşan  karışım. Agrega; beton agregaları ve  hafif  agregalar  olarak  iki gruba  ayrılmıştır. Kum, çakıl ve mıcırdan oluşan  beton  agregaları, TS  706  ve  707  ile  belirlenmiş  olup; ince  agrega, iri  agrega  ve  tüvenan  agrega  olarak  ayrılırlar. Hafif beton agregalar imalinde kullanılan hafif  agregalar  ise;
Doğal hafif agregalar  (Pomza, tüf, tüfit, diyatomit, zeolit, asbest ———> puzalonik topraklar)
Yapay hafif agregalar  (Perlit, genleşen kil, yüksek fırın cürufu, uçucu  kül, vermikülit, cam  elyafı, kömür  cürufu, zeolit)  olarak  alt  gruplara  ayrılır.
Beton ya da harç yapmak üzere çimento, katran, kireç, alçıtaşı ya da başka bir yapıştırıcı madde ile karıştırılan malzeme. Agrega, inşaat malzemesinin hacmini, yıpranma veya aşınmaya karşı direncini artırır. En çok kullanılan agregalar arasında kum, öğütülmüş veya kırılmış taş, çakıl (yuvarlak), kırma mucur, cüruf, yakılmış şist ve yakılmış kil sayılabilir. İnce agregalar genellikle kum, öğütülmüş taş veya öğütülmüş mucurdan, kaba agregalar ise çakıl (yuvarlak), kırılmış taş parçaları, mucur veya başka kaba malzemeden oluşur. İnce agrega, ince beton plakların ve başka narin yapı öğelerinin yapımında veya düzgün bir yüzey elde etmek istendiğinde, kaba agrega ise daha kitlesel öğelerin yapımında kullanılır.
Başlangıçta birbirinden ayrı çok sayıda parçacığın birbirleri ile karışıp kaynaşması sonucu oluşan kütle.
Kaynak: Muammer Öcal,  Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010).


2010-04-17