Başlangıç » Nedir » Ahirete iman nedir?

Ahirete iman nedir?

Posted by: Sedat Aslan 5 Şubat 2010 Yorum Yaz

Ahirete iman nedir? İlahiyat
İnsanlar ve diğer canlılar gibi dünyanın da bir sonu vardır. Dünya ve içindeki hayat bir gün sona erecek ve insanlar için yeniden diriliş ile birlikte yeni bir hayat başlayacaktır. Bu ikinci hayat sonsuza kadar sürecektir. Kıyametten sonra yeniden diriliş ile başlayan ve sonsuza kadar sürecek olanzamana “Ahiret günü”, ahirette yaşanacak hayata da “Ahiret hayatı” denir.
Yüce Allah, zamanı geldiğinde İsrafil meleğe emredecek, onun “Sûr” adlı alete üflemesiyle kıyamet kopacaktır. Kıyamet günü yer ve göklerin düzeni bozulacak, güneş sönecek, yıldızlar dağılıp dökülecek, dağlar birbirine çarparak parçalanacak, denizler kaynayıp birbirine karışacak, yer şiddetli bir sarsıntı ile sarsılacaktır (Bu bağlamda Tekvir, İnfitar, Zilzal ve Kıyamet sureleri incelenebilir).
Kıyamet günü her şey yok olacak, Allah'tan başka hiçbir canlı kalmayacaktır.Bir süre geçtikten sonra Allah İsrafil'i yeniden yaratıp “Sûr” adlı alete üflemesiniemredecektir. İkinci üfleyişte bütün canlılar yeniden diriltilecek ve mahşermeydanında toplanacaktır. Buna “Öldükten sonra dirilme” denir.
Ahirete inanan kişi, Allah'ın emir ve yasaklarına uymaya özen gösterir. Peygamberimizin sünnetine ve tavsiyelerine dikkat eder. Ailesine, vatanına ve milletine karşı görevlerini yerine getirir. İnsanlara iyi davranır ve iyilik yapar. Kul hakkı yemekten kaçınır. Kalbini kötü duygu ve isteklerden arındırmaya çalışır. Allah katında hiçbir şeyin gizli kalmayacağını, her şeyin hesabının sorulacağını bilerek söz ve davranışlarında dikkatli, titiz ve ölçülü olur.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 (Hazırlayan: M. Sadık Arslan)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-02-05