Başlangıç » Nedir » Ahlak nedir?

Ahlak nedir?

Posted by: Sedat Aslan 20 Şubat 2010 Yorum Yaz

Ahlak nedir? İlahiyat
Şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim eksiksiz bir ahlak sistemini oluşturan teorik ve uygulamaya dayalı kurallar getirmiştir. Doğru sözlülük, yumuşak huyluluk, insanlara yardımcı olma vb. gibi prensipler.
Kur'anda bildirilen ahlaki kuralları dinin dışında sadece ahlak ilmi ile ilgili prensipler olarak algılayamayız. Çünkü “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” (İbn-i Hanbel c II, s381) diye buyuran Hz. Muhammed (s.a.v) aslında Kur'an'ın hükümlerinin insanın ahlakını güzelleştirmeye yönelik olduğunu söylemektedir. Hz. Ayşe: Peygamberimizin ahlakını soran birisine ” Bilmiyor musun, O'nun ahlakı Kur'an idi” (Kütüb-i Sitte, s6673) demiştir.
Allah (cc)'da peygamberimize “ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin” (Kalem 4) buyurarak Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarına, öğütlerine uymanın bir ahlaklılık olduğunu beyan etmiştir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-02-20