Başlangıç » Nedir » Ahlak ve Değer nedir?

Ahlak ve Değer nedir?

Posted by: Ne Nedir 3 Mart 2010 Yorum Yaz

Ahlak ve Değer nedir? İşletme
Ahlak: Dini, felsefi, kültürel ve toplumsal etkileşimler sonucu, bireylerin zihinlerine yer etmiş, iyiyi, kötüyü, doğruyu yanlışı birbirinden ayırt etmeye yarayan değerler ve ilkelerdir.
Değerler: Bireyin yaşamı boyunca çevresiyle etkileşimi sonucunda edindiği, eylemlerinde ve insanlarla ilişkilerinde öncelik verdiği, önemli olduğuna inandığı, değer atfettiği ilkelerdir.Birey için önemli olan her türlü düşünce yapısı, obje veya etkinliktir. Bir varlığın ve bir olayın insan için önemini belirleyen bir inançtır. Değerler insan davranışının anlaşılmasında çok önemli yer tutar ve bireyin kişisel davranışlarını yönlendirir.
Kaynak: Hacer ÖZDOĞAN (Personel Gn. Md. Daire Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Mesleki Etik” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-03-03