Başlangıç » Nedir » Akarsuların biriktirmesi sonucu oluşan şekiller

Akarsuların biriktirmesi sonucu oluşan şekiller

Posted by: Ne Nedir 11 Ağustos 2010 Yorum Yaz

Akarsuların biriktirmesi sonucu oluşan şekiller Coğrafya
Akarsular sürükledikleri materyalleri eğimin azaldığı yerlerde taşıyamaz hale gelirler. Bu nedenle yükün bir bölümünü az eğimli alanlara biriktirirler. Bunun sonucu olarak çukur olan yerlerde alüvyal malzemeler birikerek ova dediğimiz düz ve düze yakın yeryüzü şekillerini oluştururlar.
Akarsuların taşıdıkları alüvyonları göl veya denize ulaştıkları yerlerde biriktirmeleri sonucu kıyı ovaları oluşur. Kıyı ovaları zamanla gelişerek üçgene benzemeye başlar. Bu nedenle bu ovalara delta ovası da denir. Dünya'nın en uzun nehri olan Nil'in Akdeniz'e döküldüğü ağız kısmında çok büyük bir delta ovası oluşmuştur.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 03/02/2010).2010-08-11