Başlangıç » Nedir » Akıllı ve mobil park sistemleri nedir?

Akıllı ve mobil park sistemleri nedir?

Posted by: Ne Nedir 17 Mart 2010 Yorum Yaz

Akıllı ve mobil park sistemleri nedir? Otopark
 
“Araçların park edilmesi” kavramı iki temel unsuru içerir. Bu unsurlardan ilki araca entegre edilmiş sistemlerdir. Bu sistemler parktronik, park pilotu ya da park yardımcı sistemleridir. İkinci unsur ise harici park sistemlerini içerir. Otomatik park sistemleri (robotik parklar gibi) ve mobil park sistemleri vs. bu sistemlerdendir. Biz yazımızda yol kenarındaki harici park sistemleri üzerinde duracağız.
Akıllı park yönetim sistemlerinin bileşenleri; araç sistemi, yol sistemi, yönetim ve bilgi sistemidir. Araç sistemi olarak, uzaktan okunma yeteneği olan elektronik etiketler vardır. Bu etiketler, pasif, yarı aktif ya da aktif olabilirler. Yol sistemi olarak ise çok işlevli parkomatlar ya da el terminalleri kullanılmaktadır. Bu parkmetreler;  elektronik etiket okuyucu,  yönlü anten,  boş park alanı belirleme sistemi,  hücresel iletişim,  operatör terminali ve POS terminali gibi ünitelerdir. Bu cihazlardan gelen veriler yönetim ve bilgi sisteminde toplanmaktadır. Yönetim ve bilgi sistemi ise; gerçek zamanlı çalışma,  genişleyebilir sistem,  manüel çalışma olanağı,  giriş ve çıkış yapan araçların kontrolünün yapılması,  boş olan park alanlarının belirlenip merkeze gönderilmesi, araçların parkı kullanma bilgileri, tüm olayların arşivlenmesi,  işlem yapan operatörlerin kaydının ayrı ayrı tutulması, web tabanlı olduğu için mekana bağlı olmadan kullanımı,  zamana bağlı olarak esnek tarifelendirmenin yapılabilmesi  (gece, tatil günleri vs….) ve istatistiksel analizlerin (park kullanma değerleri, abone kullanım durumu vb…) yapılmasını olanaklı kılar.
Mobil park (ise değişik adlandırmalarıyla ceppark, mobilpark, GSMpark, m-park), belediyelerin kontrolündeki sokak otoparkları için geliştirilmiş olan mobil ödeme ve takip sistemidir. Sokaklarda altyapı yatırımı gerektirmeyen, istenilen sokak ve bölgede çok kısa bir sürede uygulamaya konulabilen, ilave sokaklar ve bölgelerin maliyeti sadece personel ve personelin kullandığı ekipmanla sınırlı olan ve parkomatlar (pay and display machines) gibi belirli sayıda ekipman yatırımı zorunluluğu olamayan sistemlerdir. Park alanına park eden araçları, kontrolörler el terminallerini kullanarak GPRS ve WAP üzerinden plaka girmek suretiyle kontrol edebilirler. İstenildiği takdirde RFID entegrasyonu yapılarak plaka okuma işi otomatikleştirilebilir. Gereken durumlarda ceza makbuzu, el yazıcısından yazdırılabilir. Kameralı el terminalleri seçildiğinde, yanlış park, kural ihlalleri tespit edilebilir, Trafik polisleri ve yasa uygulayıcılar için veri bankası üzerinden otomatik uyarı ve mesaj gönderilebilir, böylelikle araç sahiplerine çok hızlı bir şekilde ulaşılabilir. Ayrıca araç çekme ve trafik cezası gibi uygulamalar için bölge emniyetlerine bilgi geçilebilir. Bu sistemin kullanılmasıyla; SMS teknolojisinin rahatlığı, daha az bilet ve jeton kullanımı, ön ödemeli kontör kartları kullanımı, güvenilir ve zamanında ödeme sistemi, esnek tarifler ile uygun ödeme ve park etme alternatiflerini kullanabilme, şirketler için toplu bilgilendirme ve fatura hizmeti, GSM Fatura’sı üzerinden ödeme modeli.
Konu İle İlgili Tanım[lar]:
RFID: RFID (Radio Frequency IDentification), radyo frekansları ile tanıma/tanımlama uygulamalarıdır. RFID teknolojisi radyo dalgaları vasıtasıyla bilginin uzaktan, temassız olarak alınması, takibi ve ayırt edilmesini içeren bir metottur. Bir RFID sistemi üç bileşenden oluşur. Bunlar; RFID elektronik etiket (tag), RFID okuyucu (reader) ve değerlendirme sistemidir.
Yazı: Dr. Abdullah DEMİR


2010-03-17