Başlangıç » Nedir » Akım, Potansiyel Farkı ve Direnç Arasındaki Bağıntı (Ohm Yasası)

Akım, Potansiyel Farkı ve Direnç Arasındaki Bağıntı (Ohm Yasası)

Posted by: Ne Nedir 20 Şubat 2010 Yorum Yaz

Akım, Potansiyel Farkı ve Direnç Arasındaki Bağıntı (Ohm Yasası) Fizik
Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı iletkende bir elektrik akımı meydana getirir. Üreteç, voltmetre, ampermetre ve iletken telden oluşan kapalı bir elektrik devresi (Şekil 1) kuralım. İletken telin uçlarındaki potansiyel farkı ile telden geçen akım şiddeti arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

Şekil 1: Üreteç, ampermetre, direnç ve voltmetreden oluşan kapalı bir elektrik devresi
Devrede bulunan güç kaynağı ile iletkenin iki ucu arasına uygulanan potansiyel farkını değiştirelim. Bu değeri voltmetreden okuyalım. Voltmetrede okunan bu değere karşılık ampermetrenin gösterdiği değere bakalım. Aynı işlemleri her durumda üretecin potansiyelini değiştirerek (dolayısıyla iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı değişir) 3-4 defa tekrarlayalım ve akım şiddeti ile potansiyel farkını karşılaştıralım.
Yapılan deney sonucunda iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı hangi oranda artmış veya azalmış ise iletkenden geçen akım şiddeti de o oranda artmış veya azalmıştır. Buradan da elektrik devrelerinde potansiyel farkı, akım ve direnç arasında bir ilişkinin olduğu anlaşılır.
Ohm Kanunu: Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir. Bu sabit değere iletkenin direnci denir
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 5 (Hazırlayan: Fazlı EROL – Süleyman KIRMIZIOĞLU)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-02-20