Başlangıç » Nedir » Ambalajlı su kullanımında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Ambalajlı su kullanımında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Posted by: Tuncay Demir 5 Nisan 2010 Yorum Yaz

Ambalajlı su kullanımında dikkat edilecek hususlar nelerdir? Beslenme Gıda
Satışa sunulan suların Sağlık Bakanlığı’ndan ithal veya üretim izni almış olması gerekir.
Suyun etiketi sağlam ve okunaklı şekilde ürünün üzerinde olmalıdır.
Etiket üzerinde suyun adı, cinsi, üretim veya ithal izninin tarih ve sayı­sı, imla (dolum) yapıldığı yerin adresi, suyun sahip olduğu analiz değerleri yazılı olmalıdır.
Kap, kapak ve etiketlerde tüketiciyi yanıltıcı bilgi (tedavi eder v.s.) ve semboller bulunmamalıdır.
Kapak orijinal haliyle kapalı olmalı ve önceden açılmış olamamalıdır (otobüs, lokanta v.b. yerler dahil). Suyun adı kapak üzerinde yazılı olmalı­dır. Kap üzerinde ise üretim ve son kullanma tarihi ile parti ve seri numa­rası olmalıdır.
Bakanlığımızdan üretim veya ithal izni almış ambalajlı sular pet, bar­dak, PC damacana, şişe ve poşet su şeklinde olabilir.
Halkımızın yoğun olarak tükettiği polikarbonat damacanaların üzerin­de ürün güvenliğini sağlamak için; hava ve su sızdırmayan, kap ve kapağı içine alacak şekilde yapıştırılmış, güvenlik bandı (shiring) bulunmalıdır. Güvelik bandı üzerinde suyun adı ve cinsi yazılı olmalıdır.
Geri dönüşlü polikarbonat damacanaların üzerinde suyun adı ve/veya şirket ismi ve/veya tescilli amblemi veya logosu kabartma şeklinde yazılı olmalıdır.
Geri dönüşlü polikarbonat damacanalar farklı marka su dolumu için kullanılmamalıdır.
Ambalajlı sularda kapak, güvenlik bandı, etiket ve polikarbonat da­macana üzerindeki suyun adı ve/veya şirket ismi ve/veya tescilli amblemi veya logosu gibi bilgiler birbiri ile uyumlu olmalıdır.
Su renksiz, kokusuz ve berrak olmalıdır. İçerisinde çökelti, yosunlaş­ma v.b. yabancı cisim bulunmamalıdır.
Ambalajlı sular temiz ve hijyenik ortamda taşınmalıdır. Tüp, otogaz, petrol ürünleri vb. kimyasal maddelerle birlikte taşınmamalıdır.
Her ne suretle olursa olsun açıkta su satışı (su istasyonu, tanker, bidon vb.) yasaktır.
Su kapları çatlak, ezik, kırık vb. olmamalı, serin, kuru ve temiz bir yerde kapakları kapalı olarak muhafaza edilmelidir.
Polikarbonat damacanalarda kullanılan pompa, soğutucu gibi aparat­ların temizliği düzenli aralıklarla yapılmalıdır.
Doğal mineralli suların etiketlerinde suyun özellikleri (zengin mine­ralli, mineralli, düşük mineralli, bikarbonatlı, sülfatlı, florürürlü kalsiyumlu, magnezyumlu, demirli, sodyumlu gibi) açık bir şekilde yazılı olmalıdır.
Doğal mineralli sular 1,5mg/L’den fazla florür ihtiva ediyorsa “0-7 yaş grubundaki çocuklar için uygun değildir” ibaresinin etiket üzerinde yazılı olması gerekmektedir.
200 mg/L’den fazla sodyum içeren doğal mineralli suların hipertansi­yon hastalarınca kontrollü kullanılması gerekmektedir.
Gazlı doğal mineralli sular serin yerde muhafaza edilmeli, sıcak or­tamda ve güneş altında bırakılmamalıdır.
Gazlı doğal mineralli sular taşınırken veya kullanım öncesi çalkalama, çarpma vb. sarsıntılarından korunmalıdır. Açarken tedbir olarak vücuda dönük olmayacak şekilde açılmalıdır.
Şüpheli bir durumda en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilme­lidir. Ayrıca SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi), Alo 184 ve 0-312 585 13 60 veya 61 numaralı telefonlardan Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı Su Güvenliği Şube Müdürlüğü’ne ulaşılabilir.
Bakanlığımızca ithal veya üretim izni verilmiş suların listesine Bakan­lığımız web sitesinden ulaşabilir.
Kaynak: Dr. Dyt. Meltem Soylu, Sağlık Memuru Engin Alacahan, Uzm. Gıda Müh. Cengiz Kesici, “Gıda, Su ve Beslenme Konusunda Sık Sorulan Sorular (II)”, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şubat – 2008.


2010-04-05