25 Şubat 2010

Aminoasit nedir? Biyolojik Önemlerine Göre Sınıflandırılması

Beslenme
Beslenme

Aminoasitler proteinlerin temel yapısal üniteleridirler. Aminoasitler birbirlerinden farklı R grubu taşımalarıyla birbirinden ayrılırlar. Glisin, aminoasiti en basit yapıya sahiptir. Protein sentezi açısından bir bireyin gereksinim duyduğu aminoasitler iki grubta incelenir.

– Elzem Aminoasitler (Eksojen, temel, esansiyel): Bu gruptaki aminoasitler vücutta sentezlenemezler, zorunlu olarak gıdalarla dışarıdan alınmaları gerekir. Bu aminoasitler; lizin, izolösin, lösin, metiyonin, treonin, triptofan, fenil alanin, valin olmak üzere sekiz adettir. Ayrıca bebekler için, arjinin ve histidinin de elzem aminoasitler olduğu bildirilmektedir.

– Elzem olmayan aminoasitler (endojen): Bunlar vücutta sentez edilebilmektedir (alanin, arjinin, aspartik asit, sistein, sistin, glutamik asit, glisin, histidin, prolin, hidroksiprolin, serin, trozin ). Elzem olmayan aminoasitlerden sistein bir dereceye kadar metiyoninin, trozin de fenilalaninin yerini tutabilmektedir.

Kaynak:  Gıda Kimyası, Editör: İlbilge SALDAMLI, Ankara-1998.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...