Başlangıç » Nedir » Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri (ACSAP) nelerdir?

Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri (ACSAP) nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 23 Nisan 2010 Yorum Yaz

Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri (ACSAP) nelerdir? Tıp
06.02.1997 tarihli, 22900 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği’ne göre, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri; sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç bakımından toplumun en öncelikli kesimini oluşturan kadın, anne ve çocuklarının sağlık düzeyini yükseltmek, üreme sağlığı hizmetleri Bütünü içerisinde aile planlaması hizmetleri ve diğer sağlık kuruluşlarıyla işbirliği içinde diğer ana çocuk sağlığı hizmetlerinin sunumunu, koruyucu sağlık hizmetleri ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirmek üzerine kurulan sağlık kurumlarıdır.
Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetleri yeterince verilemeyen ve birinci basamak sağlık kuruluşları eksik olan bölgelere öncelikle verilerek, il merkezlerinde her 100.000 nüfusa bir adet olmak üzere kurulabilir. Merkezi yerleşim nüfusu en az 30.000 olan ilçe merkezlerinde 1 adet merkez kurulabilmektedir. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri’nde verilen hizmetler ücretsizdir. Ancak, özellik arz eden hizmetlerden Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği kurallar doğrultusunda gerektiğinde ücret alınabilir. Merkezlerde verilecek hizmetler şunlardır:
· Aile sağlığı hizmetleri
Çocuk ve adölesan sağlığı hizmetleri
Kadın ve erkek üreme sağlığı hizmetleri
Ağız ve diş sağlığı hizmetleri
Poliklinik hizmetleri
Eğitim hizmetleri
Hizmet içi eğitim hizmetleri
Halk eğitimi hizmetleri
Mezuniyet öncesi uygulamalı eğitim hizmetleri
Erken teşhis hizmetleri
Danışmanlık hizmetleri
Kayıt bildirim ve değerlendirme hizmetleri
Sıralanan kurumların bir kısmı, ağırlıklı olarak bireye ve çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri sağlamaları yanında sınırlı ölçüde teşhis ve tedavi hizmetleri de sağlamaktadır.
Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.2010-04-23