Başlangıç » Nedir » Ana kol ve paralel kollarda akım

Ana kol ve paralel kollarda akım

Posted by: Ne Nedir 3 Eylül 2010 Yorum Yaz

Ana kol ve paralel kollarda akım Fizik
Paralel bağlı devrelerde devre elemanları özdeş ise bu elemanların üzerinden geçen akım şiddetleri birbirine eşittir. Eğer devre elemanları özdeş değilse direnci büyük olandan küçük, direnci küçük olandan büyük şiddette akım geçer.
Paralel bağlı devrelerde ana koldaki akım şiddeti kollardaki akımların şiddetleri toplamına eşittir. Yine paralel bağlı devrelerde devre elemanları özdeş olsun veya olmasın potansiyel farkları birbirine eşittir. Seri bağlı devrelerde her devre elemanı üzerinden geçen akım şiddeti aynıdır.
Seri bağlı devrelerde devre elemanlarının potansiyel farkları toplamı devrenin potansiyel farkına eşittir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 5 (Hazırlayan: Fazlı Erol – Süleyman Kırmızıoğlu)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).


2010-09-03