Başlangıç » Nedir » Anayasa nedir?

Anayasa nedir?

Posted by: Faruk ŞENEL 17 Mart 2010 Yorum Yaz

Anayasa nedir? Hukuk
Anayasa, devletin temel yapısını, örgütlenişini ve işleyişini düzenleyen temel kanundur. Bugünkü Anayasamız, 1982 yılında halkoyuna sunularak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası “Başlangıç” kısmı ile birlikte yedi kısım içinde toplanmış, 177 asıl, 16 geçici maddeden meydana gelmiştir.
Anayasamıza göre; Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Dili Türkçe’dir. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Anayasamız, herkese eşit temel hak ve hürriyetler, sosyal ve ekonomik haklar tanımış, bu hakların korunması ve kullanılmasının sağlanması için devlete ödevler yüklemiştir. Anayasa hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında temel ölçüleri de koymuştur.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Açık Öğretim Lisesi “Hukuk 1 (Hazırlayan: Taylan ACAR)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-03-17