24 Haziran 2011

Anlatım yöntemi ile öğretim

Eğitim
Eğitim

Anlatım yöntemi, öğretim programında yer alan konuların eğitici tarafından eğitilen gruba anlatılması ve açıklanmasıdır.

Yararlı Yönleri:

1.    Geniş bir gruba aynı koşullarda öğretim yapılır.

2.    Konu dağılmadan ve kesilmeden sıra ile işlenir.

3.    Öğreticinin ses ve sözünün etkili gücünden yararlanılır.

4.    Önceden hazırlıklı olmayan katılımcı grubuna öğretim yapılabilir.

5.    Diğer tekniklere kıyasla kolaylıkla uygulanır ve masrafı azdır.

Sakıncalı Yönleri

1.    Öğretim sırasında bireysel farklılıklar dikkate alınmadığından bireyleri tanımak güçtür.

2.    Eğitilenler pasif ve yalnız dinleyici durumunda kalır.

3.    Okul havası verir, genelde sıkıcıdır ve ilgi çekilmesi zordur.

4.    Öğrenci katkısı olmadığından açıklama ve yorumlar tek yönlü olur.

5.    Öğretim sırasında öğrenmeyi kontrol etmek ve değerlendirmek güçtür.

6.    Yalnız bir duyu organı ile öğretim yapıldığından çabuk unutulur.

Kaynak: Bürke Aycan’ın “Eğiticiler için Kişisel Gelişim Semineri“nden Kayseri (22-26 Ekim 2007) derlenmiştir (Derleme Tarihi: 20/05/2011).

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...